I pomoc przedmedyczna

Kurs podstawowy z pierwszej pomocy

Szkolenie kierujemy m.in. do:
– pracowników instytucji państwowych i samorządowych
– pracowników placówek użyteczności publicznej
– średniego personelu nadzoru w zakładach pracy
– nauczycieli
– instruktorów sportowych oraz form rekreacji ruchowej
– osób zajmujących się opieką nad starszymi i niepełnosprawnymi
– pracowników supermarketów, ochrony, stacji paliw, brygadzistów w zakładach przemysłowych
– wszystkich osób odpowiedzialnych za zakładowe apteczki pierwszej pomocy
-rodziców i osoby zajmujące się dziećmi
– a także dla wszystkich tych, którzy chcą posiąść umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Kurs pierwszej pomocy prowadzą doświadczeni trenerzy zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym.

Szkolenie prowadzimy wg najnowszych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji przy wykorzystaniu nowoczesnych form nauczania – prezentacji multimedialnych, filmów dydaktycznych oraz praktycznych ćwiczeń przy użyciu profesjonalnego multimedialnego fantoma oraz defibrylatora AED!!!.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Zakres tematyczny:

 1. Definicja i cel udzielania pierwszej pomocy.
 2. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
  3. Najważniejsze czynności w zakresie pomocy przedmedycznej:
 • ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku
 • ocena poszkodowanego i kontrola czynności życiowych
 • wezwanie pomocy
 • opanowanie krwotoków
 • podstawowe podtrzymywanie życia (PPŻ)
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • ułożenie poszkodowanego w odpowiedniej pozycji
 • postępowanie przeciwwstrząsowe.
 1. Zasady postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia:
 • zawał
 • krwotok
 • upadek z wysokości
 • wstrząs
 • atak padaczki
 • oparzenia
 • inne
 1. Kodeks pracy.
  6. Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przy użyciu fantoma osoby dorosłej.
  7. Ćwiczenia przy użyciu fantoma dziecka.
  8. Ćwiczenia przy użyciu szkoleniowego defibrylatora AED!!!
  9. Ćwiczenia z zaopatrywania krwotoków, złamań, zwichnięć.

Każdorazowo dopasowujemy zakres tematyczny do potrzeb odbiorców szkolenia.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE – GRATIS!

TRENERZY

Przemysław

 

Ukończył studia magisterskie na kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy – specjalność: zarządzanie kryzysowe. Czynny ratownik medyczny pracujący w pogotowiu, nauczyciel akademicki – prowadzony przedmiot: medyczne czynności ratunkowe.

Praca w szpitalu powiatowym w Międzyrzeczu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, oraz w Zespole Ratownictwa Medycznego w Międzyrzeczu

Praktyki studenckie w szpitalu uniwersyteckim nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy na oddziale chirurgii dziecięcej (2008)
Praktyki studenckie w SPZOZ Szpital Międzyrzecz na oddziale ginekologiczno- położniczym (2008)
Praktyki studenckie w Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu (2008)
Praktyki studenckie w szpitalu uniwersyteckim nr 2 im J. Biziela w Bydgoszczy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (2009)
Praktyki studenckie w SPZOZ Szpital Międzyrzecz na SOR i stacji dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (2009)
Praktyki studenckie w SPZOZ Szpital Międzyrzecz na SOR i stacji dysponenta ZRM (2010)
Wolontariat w szpitalu uniwersyteckim nr 1 Jurasza w Bydgoszczy na SOR (2008-2009)

 

Specjalista ratownictwa medycznego Daniel .

Posiada ponad czteroletnie doświadczenie zawodowe. Pracuje w Pogotowiu Ratunkowym w Żaganiu oraz pełni dyżury w 105 Szpitalu Wojskowym w Żarach w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi – studia uzupełniające magisterskie.
  – Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierunek Zdrowie Publiczne
  o specjalności: Ratownictwo Medyczne.
  – instruktor BLS (podstawowe zabiegi ratujące życie) i AED (obsługa defibrylatora zautomatyzowanego)