Kursy dla wychowawców wypoczynku

Prowadzimy kursy:

 • dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
 • dla kandydatów na kierowników wypoczynku

 

Mamy zgodę Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

 • na prowadzenie kursów dla wychowawców i kierowników: KO:I.5632.2.2018.PD

 

Kurs dla kandydatów na wychowawców trwa 36 godzin.

Jest prowadzony zgodnie z programem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67; Dz. U. Nr 18 poz. 102) oraz rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, które weszło w życie 1 marca 2010 r.

 

DLACZEGO WYBRAĆ WŁAŚNIE NAS?

 • doświadczeni trenerzy
 • szkolimy z pasją
 • dużo praktyki, ćwiczeń
 • konkretne przykłady z życia
 • dodatkowo program wzbogacony o zagadnienia dotyczące budowy własnego wizerunku jako wychowawcy oraz metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych na kolonii

 

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest zaświadczenie o ukończeniu „Kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku”, które upoważnia do podjęcia pracy jako wychowawca na wszystkich obozach i koloniach. Absolwent kursu zostanie wpisany do rejestru prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

– ukończone 18 lat

– wykształcenie minimum średnie (lub w trakcie szkoły średniej)

– predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą

– dobry stan zdrowia

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie na adres e-mail: info@contentum.com.pl

– wpłata zaliczki 50 zł w dniu przesłania zgłoszenia

 

CENA

240,00 zł/osoba

 

KURS GRATIS!!!!!!!!!

Chcesz zostać wychowawcą, ale w Twojej miejscowości nie są organizowane kursy? A może są, ale Ty chciałbyś uczestniczyć w szkoleniu za darmo?

Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń „CONTENTUM” ma dla Ciebie ofertę darmowego kursu w Twojej miejscowości lub szkole.

 

CO ZROBIĆ, ŻEBY UCZESTNICZYĆ W KURSIE GRATIS?

 1. Jak najszybciej zadzwonić pod numer tel. 605 571 462 lub napisać na adres e-mail: info@contentum.com.pl i zgłosić potrzebę uczestnictwa w kursie.
 2. Poszukać wśród znajomych, w swojej szkole, 10 osób, które chciałyby ukończyć kurs dla kandydatów na wychowawców. Kandydaci muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej stronie i 14 dni przed zaplanowaną datą kursu wpłacić 50 zł zaliczki (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń „CONTENTUM”). Pozostałą kwotę muszą wpłacić na konto przed rozpoczęciem kursu lub osobiście pierwszego dnia szkolenia.
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaznaczyć w nim, że jest się osobą starającą się o darmowe uczestnictwo. Dane osobowe w formularzu muszą być zgodne z danymi podanymi podczas pierwszego kontaktu w sprawie kursu gratis.
 4. Jeżeli spełnisz wszystkie podane wyżej warunki, będziesz uczestniczyć w kursie za darmo.

 

Formularz zgłoszeniowy, program zajęć, regulamin uczestnictwa znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania” lub tutaj.

 

Najbliższe terminy kursów w zakładce „Terminy szkoleń”.

 

Kursy dla kierowników:

Instruktażowy kurs dla kierowników wypoczynku trwa 10 godzin dydaktycznych. Prowadzony jest zgodnie z programem zawartym w rozporządzeniu. Uczestnicy otrzymują certyfikat dający państwowe uprawnienia do pracy w charakterze kierownika na koloniach i obozach, a ich nazwiska zostają wpisane do ewidencji prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

CENA

300,00 zł/osoba

 

Formularz zgłoszeniowy, program zajęć, regulamin uczestnictwa znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania” lub tutaj.

 

Najbliższe terminy kursów w zakładce „Terminy szkoleń”.