Szkoła dla rodziców

NOWOŚĆ w Zielonej Górze

Motto: „Są dzieci, które cierpią z powodu braku opieki, ale są i takie, którym nadmierna opieka przynosi szkodę, męczy i gniewa. Żal mi dzieci, które nie mają jedzenia i nie dosypiają, ale żal i tych, kogo zmuszają do jedzenia i zmuszają do leżenia w łóżku.” Janusz Korczak

 

„Szkoła dla Rodziców”

 

Motto: „Są dzieci, które cierpią z powodu braku opieki, ale są i takie, którym nadmierna opieka przynosi szkodę, męczy i gniewa. Żal mi dzieci, które nie mają jedzenia i nie dosypiają, ale żal i tych, kogo zmuszają do jedzenia i zmuszają do leżenia w łóżku.” Janusz Korczak

 

Zajęcia: pedogogiczno-psychologiczne i pierwsza pomoc.

Na pewno jesteście odpowiedzialnymi rodzicami. Czytacie książki, poradniki, może szukacie wiadomości w Internecie na temat wychowania dzieci. I nierzadko znajdujecie informacje niepełne, a nawet sprzeczne. Być może uczestniczyliście w Szkole Rodzenia, gdzie dowiedzieliście się wszystkiego o porodzie i pielęgnacji niemowlęcia. To pomogło w przeżyciu tego pięknego, ale i trudnego wydarzenia, a także zaopatrzyło Was w wiedzę i umiejętności przydatne w pierwszych miesiącach życia dziecka.

Co dalej?

 

Dzieci rosną. Pojawiają się problemy, pytania. Co robić, jak sobie radzić? Jak być dla swojego dziecka dobrym rodzicem, autorytetem? Jak rozmawiać, jak słuchać? Co w przypadku buntu, konfliktów? Jak kreatywnie i twórczo spędzać z dziećmi czas?

 

Szkoła dla Rodziców jest miejscem, gdzie uzyskacie odpowiedzi na wiele pytań. Na zajęciach z pedagogiem poruszymy tematy związane z wychowaniem, komunikacją, metodami wychowania. Ratownik medyczny nauczy Was radzić sobie w nagłych przypadkach, jak udzielić I pomocy.

 

Szkoła dla Rodziców zaopatrzy uczestników w umiejętności i kompetencje, które pomogą być lepszymi rodzicami, ale nie jest miejscem, gdzie będzie można otrzymać gotową receptę na wychowanie. Każde dziecko jest bowiem niepowtarzalną indywidualnością.

Program warsztatów:

 

Integracja grupy – ćwiczenia improwizacyjne

 

Podejście systemowe do rodziny

 

Część I Budowanie relacji w rodzinie

 

Dobra komunikacja

·        komunikacja werbalna i niewerbalna

·        poziomy komunikacji

·        słuchanie

·        aktywne słuchanie

·        mówienie

·        rodzaje komunikatów

·        rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć

·        wyrażanie oczekiwań, nakazów i zakazów tak, by były przez dziecko respektowane

·        modyfikowanie niepożądanych i nieodpowiednich zachowań dziecka

·        motywowanie dziecka do współdziałania

·        rozmawianie o problemach

·        wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka

·        budowanie poczucia wartości dziecka

·        „konflikt pokoleń” i co dalej

Emocje, zachowania, reakcje

·        emocje, które działają destrukcyjnie

·        kontrola emocji

·        techniki kierowania własnymi emocjami

·        złość

·        radzenie sobie ze złością

·        stres

·        źródła stresu

·        niwelowanie przyczyn stresu

·        ćwiczenie umiejętności wygaszania niepożądanych stanów emocjonalnych i wzbudzania pożądanych

·        jak radzić sobie z trudnymi emocjami swoimi i innych – działania doraźne i działania długoterminowe

Rozwiązywanie konfliktów

·        przyczyny konfliktów

·        sytuacje konfliktowe

·        radzenie sobie z agresją

·        radzenie sobie z biernością

·        ćwiczenie postaw asertywnych

·        konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

·        umiejętność przebaczania

Wspólne spędzanie wolnego czasu

Wychowanie dziecka na niezależnego młodego człowieka

·        szacunek i zaufanie

·        budowanie poczucia własnej wartości

·        wyzwalanie w dzieciach poczucia sprawstwa i zachęcanie do samodzielności

·        motywowanie a nie zmuszanie

·        jak pomagać dzieciom w nauce?

·        zasady ustalania granic, czyli co wolno, a czego nie wolno robić

·        jak być rodzicem: konsekwentnym, stanowczym, opanowanym, sprawiedliwym

·        style i metody wychowania

·        nagradzać, karać, a może coś innego?

Praca nad sobą

·        dlaczego ważna jest praca nad sobą

·        samorozwój

·        dbanie o własne zdrowie fizyczne i psychiczne

·        czas dla siebie samego

·        dbanie o związek

·        postawa autentyzmu wobec dziecka

Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między rodzeństwem/rówieśnikami.

·        rywalizacja i zazdrość między rodzeństwem/rówieśnikami

·        kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności

·        grupy rówieśnicze

 

Część II Pierwsza pomoc w rodzinie

·        podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, czyli co każdy powinien wiedzieć

·        definicja i cel udzielania pierwszej pomocy

·        prawidłowe wzywanie Pogotowia

·        resuscytacja krążeniowo – oddechowa (noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych)

·        środki ochrony własnej

·        prawidłowa ocena świadomości poszkodowanego

·        ułożenie w pozycji bezpiecznej

·        ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przy użyciu fantoma osoby dorosłej

·        ćwiczenia przy użyciu fantoma dziecka

·        ćwiczenia przy użyciu szkoleniowego defibrylatora AED

·        ćwiczenia z zaopatrywania ran, krwotoków, złamań, zwichnięć i skręceń

·        zasady postępowania przy: anafilaksji,oparzeniach, podtopieniach, omdleniach, utracie przytomności, padaczce, hipoglikemii i hiperglikemii, zakrztuszeniach dorosłych i dzieci, ukąszeniach, ostrym incydencie niedokrwiennym mięśnia sercowego (przy zawale), krwawieniu z nosa, ranach

·        jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach nagłych

 

Metody pracy:

·        wykład

·        warsztaty

·        dyskusja

·        praca indywidualna

·        praca w grupach

·        scenki

·        metoda coachingowa

·        metody improwizacji

Koszt: 400 zł

dla drugiej osoby z rodziny 250 zł

(cykl zajęć popołudniowy)

5 spotkań po 4 godz.

17.00-18.30

15 min. przerwy

18.45-20.15

550 zł

dla drugiej osoby z rodziny 400 zł

(cykl weekendowy)

sobota i niedziela z przerwami obiadowymi – w cenie obiad

Terminy:

1.     24 lutego, 26 lutego, 2 marca, 4 marca, 6 marca

2.     28 lutego, 1 marca (weekend)

Dni organizacji warsztatów dopasujemy do indywidualnych potrzeb grupy.

Miejsce: Zielona Góra

Zapisy: mailowo na adres info@contentum.com.pl