Szkolenia biznesowe

Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń „CONTENTUM” proponuje Państwu konkurencyjne, atrakcyjne jakościowo i cenowo szkolenia dla pracowników oraz kadry zarządzającej. Organizujemy zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte – „szyte na miarę”.
W ramach oferty otrzymacie Państwo: dogłębną analizę potrzeb, szkolenie przygotowane specjalnie dla Państwa firmy, konsultację poszkoleniową oraz ocenę efektywności szkolenia.

 

SZKOLENIA OTWARTE

 

– Jedno- i dwudniowe szkolenia z całodziennym wyżywieniem (zapewniamy również zakwaterowanie).

 

– Skupiają uczestników reprezentujących różne branże. Dzięki temu możliwa jest wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów, poznanie innych stylów pracy i zarządzania.

 

– Grupy liczą maksymalnie 15 osób.

 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 

– Zamówione szkolenia przygotowujemy dla konkretnych klientów. Prowadzimy analizę potrzeb, a w czasie szkolenia uwzględniamy specyfikę branży, poziom zaawansowania grupy oraz strategie rozwojowe firmy.

 

– Wykorzystujemy przykłady i zadania pochodzące z codziennej pracy uczestników. Wzmacnia to poziom zaangażowania i motywacji do uczestniczenia w zajęciach. Tym samym podnosi się efektywność szkolenia, co przekłada się na sukces indywidualny pracowników, jak i sukces całej firmy.

 

– Klient decyduje o czasie i miejscu szkolenia.

 

– Oferujemy konsultację poszkoleniową oraz ocenę efektywności szkolenia.

 

– Organizujemy także szkolenia wyjazdowe połączone z integracją zespołu.

 

Proponujemy Państwu następujące szkolenia:

 1. SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE
 2. Jak sprzedawać, aby sprzedać?
 3. Trudny klient
 4. Przechwytywanie klientów konkurencji
 5. Rozmowa przez telefon
 6. 5S
 7. WSPÓŁPRACA W ZESPOLE – warsztaty dla pracowników
 8. Współpraca w zespole
 9. Zarządzanie czasem

Szkolenia dla menadżerów

 1. Budowanie zespołu – warsztaty dla kierowników
 2. Świadome przywództwo – warsztaty dla kierowników
 3. Zarządzanie czasem

– Zarządzanie zmianą

– Zarządzanie talentami

– Zarządzanie projektami

– Przywództwo i motywowanie

– Trening menedżerski

– Trening kreatywności

– Skuteczna komunikacja.

 1. Zarządzanie projektami innowacyjnymi (Project Management)
 2. Komercjalizacja badań naukowych
 3. Źródła finansowania innowacji w biznesie oraz projektów naukowych
 4. Systemy ocen pracowniczych (SOP) – kryteria, narzędzia, regulaminy

Szkolenia dla specjalistów

 1. Zarządzanie szkoleniami

Szkolenia jakościowe

 1. System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 2. Norma ISO 9001
 3. Nowa norma ISO 9001:2008
 4. Audytor wewnętrzny – szkolenie dla kandydatów na audytorów wewnętrznych
 5. Dokumentacja SZJ – warsztaty i doradztwo

 

 

STREFA PRZEDSIEBIORCZOŚCI

Spin-off czy spin-out? Jak z sukcesem założyć i prowadzić własną firmę

 

2 marca 2015 r. – ul. Bułgarska 30, Zielona Góra – zgłoszenia drogą mailową

 

Tematyka szkolenia:

 

– Moja firma krok po kroku – praktyczne warsztaty z zakładania działalności gospodarczej (wpis do CEiDG, ZUS, US, GUS) – jak nie popełnić błędu

– Źródła finansowania działalności

– Kredyty i pożyczki bankowe

– Leasing bezpośredni i pośredni
– Dotacje
– Finansowanie ze środków Funduszu Pracy
– Definicja i specyfika inicjatyw typu spin-off i spin-out
– Zasady funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości
– Zasady i formy współpracy z jednostkami naukowymi i naukowo-badawczymi w procesie komercjalizacji wiedzy
– Fundusze Seed
– Możliwe obszary wsparcia w ramach Funduszy Seed
– Fundusze Venture Capital
– Możliwe obszary wsparcia w ramach Funduszy Venture Capital
– Inwestycja w start-up’y
– Instytucja Aniołów Biznesu
– Zasady współpracy i otrzymania wsparcia od Aniołów Biznesu
– Zasady i sposób funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK)
– Zasady i sposoby poszukiwania właściwego inwestora kapitałowego
– Zasady i praktyczne sposoby pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych

– Strategia Błękitnego Oceanu jako nowoczesne narzędzie marketingowe pozwalające odróżnić się od konkurencji i z sukcesem prowadzić własną działalność gospodarczą

 

Cena szkolenia:

300 zł/os

 

Cena zawiera:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenie (honorowany przez instytucje przyznające dotacje na założenie własnej firmy)

 

Termin szkolenia:

3 marca 2015 r. (sobota), godz. 9.00-14.00

 

Już kilkuset uczestników naszych szkoleń

otrzymało dotacje na własną działalność gospodarczą

 

 

 1. Pomożemy Ci założyć firmę:

– przygotujemy oraz wypełnimy niezbędną dokumentację – złożysz tylko podpisy
– doradzimy przy wyborze składki ZUS oraz form opodatkowania – sam zdecydujesz co będzie dla ciebie optymalne
– załatwimy wszystkie formalności w urzędach i instytucjach, abyś już od początku mógł zająć się rzeczami naprawdę ważnymi.

Jeśli zdecydujesz, że nadal chcesz z nami współpracować zaoferujemy:
– przygotowanie, pozycjonowanie oraz administrowanie twoją stroną www
– kompleksowe szkolenia w zakresie marketingu, NLP, księgowości, źródeł finansowania działalności

2. Biznesplan – praktyczne warsztaty (12 h)
1. Czym jest biznesplan
2. Kiedy potrzebujemy przygotować biznesplan
3. Rynek – w jaki sposób właściwie go oszacować
4. Mój produkt/usługa
5. Marketing a założenia biznesplanu
6. Moja konkurencja
7. Polityka cenowa
8. Prognoza finansowa zamierzonej działalności – bilans otwarcia, budżet firmy, rachunek zysków i strat
9. Wskaźniki ekonomiczne

Zajęcia mają charakter praktyczny i składają się z dwóch części:
trening grupowy – 8 h
trening indywidualny – 4 h/osoba

Koszt: 370 zł/os

Cena zawiera:
– materiały szkoleniowe
– certyfikat potwierdzający uczestnictwo
– przerwy kawowe

3. Źródła finansowania działalności (8 h)
– Kredyty i pożyczki bankowe
– Leasing bezpośredni i pośredni
– Dotacje
– Finansowanie ze środków Funduszu Pracy
– Definicja i specyfika inicjatyw typu spin-off i spin-out
– Zasady funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości
– Zasady i formy współpracy z jednostkami  naukowymi i naukowo-badawczymi w procesie komercjalizacji wiedzy
– Fundusze Seed
– Możliwe obszary wsparcia w ramach Funduszy Seed
– Fundusze Venture Capital
– Możliwe obszary wsparcia w ramach Funduszy Venture Capital
– Inwestycja w start-up’y
– Instytucja Aniołów Biznesu
– Zasady współpracy i otrzymania wsparcia od Aniołów Biznesu
– Zasady i sposób funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK)
– Zasady i sposoby poszukiwania właściwego inwestora kapitałowego
– Zasady i praktyczne sposoby pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych

Koszt: 290 zł/os

Cena zawiera:
– materiały szkoleniowe
– certyfikat potwierdzający uczestnictwo
– przerwy kawowe

4. Marketing i zarządzanie przy prowadzeniu działalności gospodarczej (20 h)
– Najważniejsze zagadnienia z zakresu marketingu oraz zarządzania w prowadzeniu działalnosci gospodarczej
– Otoczenie biznesu
– Strategia firmy
– Kreowanie wizerunku firmy
– Net marketing
– 5P marketingu
– Analiza rynku
– Pozyskiwanie klientów
– Rozmowa z klientami
– Przechwytywanie klientów konkurencji
– Rozmowa przez telefon

Koszt: 300 zł/os

Cena zawiera:
– materiały szkoleniowe
– certyfikat potwierdzający uczestnictwo
– przerwy kawowe

5. Wycena wartości niematarialnych i prawnych (15 h)
– Definicja wartości niematerialnych
– Definicja marki, patentu, praw autorskich, know-how
– Metody wyceny poszczególnych wartości niematerialnych
– Metoda dochodowa
– Metoda rynkowa
– Metoda kosztowa

Koszt: 540 zł/os

Cena zawiera:
– materiały szkoleniowe
– certyfikat potwierdzający uczestnictwo
– przerwy kawowe