Szkoleniowe rady pedagogiczne

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowych rad pedagogicznych

 

Zajęcia odbywają się w:

– naszych salach szkoleniowych w Zielonej Górze

– Państwa szkole

– innym miejscu (wyjazdowe rady pedagogiczne)

 

Ilość godzin dydaktycznych dostosujemy do Państwa potrzeb.

 

Tematyka rad pedagogicznych:

 1. Budowanie profesjonalnego wizerunku szkoły.
 2. Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela.
 3. Coaching grupowy + sesje indywidualne.
 4. Zarządzanie zespołami uczniów.
 5. Trening interpersonalny.
 6. Trudne relacje nauczyciel-rodzic-uczeń w szkole.
 7. Etykieta i savoir-vivre w pracy nauczyciela.
 8. Praca z młodzieżą metodami kreatywnymi, jak wyzwalać twórczość u uczniów?
 9. Techniki pamięciowe – mnemotechniki w edukacji.
 10. Warsztat szybkiego czytania – jak uczyć dzieci czytania bez fonetyzacji i z mniejszą liczbą fiksacji oka.
 11. Przedsiębiorczość – jak pracować z młodzieżą z wykorzystaniem współczesnych modeli biznesowych.
 12. Skuteczne sposoby walki ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego.
 13. Skuteczna autoprezentacja.
 14. Trening uważności.

 

Koszt:

Pakiet 1 – rada pedagogiczna – 3 godziny zegarowe – 700,00 zł brutto

Pakiet 2 – rada pedagogiczna – 5 godzin zegarowych – 900,00 zł brutto

Pakiet 3 – rada pedagogiczna – 2-dniowe warsztaty – 1400,00 zł brutto

 

Cena zawiera:

– uczestnictwo w warsztatach

– materiały dydaktyczne (skrypt + notatnik + długopis)

– certyfikat potwierdzający uczestnictwo

 

Metody pracy:

– case studies

– warsztaty

– praca zespołowa

– praca indywidualna

– mini wykład

– dyskusja

– metoda coachingowa

– praca z kamerą video

– scenki sytuacyjne

– gry szkoleniowe

 

Formularz zgłoszeniowy

 

L.P. Nazwa dokumentu  

Plik

 

1. Zamówienie szkoleniowej rady pedagogicznej
 2 Zamówienie szkoleniowej rady pedagogicznej

 

 

Sprawdź opinie na nasz temat – Listy referencyjne.